TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NHIỆP
Xin chào và chúc mừng tân sinh viên trúng tuyển Đại học năm 2021 - khóa K57 của Nhà trường
Để thực hiện việc nhập học Online được thuận lợi, các bạn sinh viên vui lòng xem hướng dẫn và liên hệ để được hỗ trợ trước khi thực hiện.
Thời gian nhập học online từ ngày 8/8/2021
Logo
Trang chủ trường | Trang tuyển sinh